Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

Danışma Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARI

Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜL

Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÖSE

Danışma Kurulu Üyesi