Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DOĞAN

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI

BAŞKAN YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Yasemin Domaç YAŞAR

BAŞKAN YARDIMCISI