Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÖSE

Yönetim Kurulu Üyesi

Arş. Gör. Çoşkun KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Arş. Gör. Yasin ERCİLSİN

Yönetim Kurulu Üyesi