MİSYON:

Iğdır ilinin tarihi eserlerinin ve kültür değerlerinin tespiti, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilişkili projeler üretmek, bu projelerin sonuçlarını yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre koordine etmek ve ilgili platformda Üniversiteyi temsil etmek, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, tarihi eserlerin sergilenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamaktır.

VİZYON:

Iğdır ili tarihi eserleri ve kültür değerleri üzerine bilimsel araştırma yapan, müzecilik, müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanları ile ilgili, eğitim, araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, sonuçları değerlendiren ve yayımlayan, konusunda uzman kişilerin yetişmesine öncülük yapan kuruluş olmak.