Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Yasemin DOMAÇ YAŞAR

Müdür Yardımcısı